bruno mathsson exterior 1200

Bruno Mathsson intresserade sig inte enbart för möbler, även människans arbets- och boendemiljöer med dess speciella problem var av intresse för honom. Under många år arbetade han med huskonstruktion som en del i sitt skapande av en helhet. Ett nytänkande som bland annat resulterade i de berömda glashusen.

Bruno Mathsson did not only interest himself for furniture, also human working- and living environments with its special problems was of interest for him. During many years he worked with house construction as a part on his creation of a whole. A rethinking resulting in f ex the famous glass houses.

 

Hans egen bostad utanför Värnamo, Villa Södrakull, hans sommarhus i Frösakull utanför Halmstad, utställningshallen och fabriksbyggnaden i Värnamo samt radhusen i Kosta är förklarade byggnadsminne.

His own recidense outside Värnamo, Villa Södrakull, his summerhouse in Frösakull at the Swedish west coast, the exhibition hall and the factory in Värnamo as well as the rowhouses in Kosta are declared listed buildings, protected by law

Kmarke2

Villa Södrakull